LP380 73

پیانوی کوچک دیجیتال LP-380 این بار با 73 کلاویه

استقبال گسترده از LP-380 به دلیل کوچکی و سبکی و نیز کلاویه هایی مشابه پیانوی آکوستیک سبب ساخت آن در نوع 73 کلاویه ای نیز شد. این مدل از نمونه قبلی کوچک تر و طول آن 22 سانتی متر کمتر است. گستره ی صوتی این محصول مانند تمام پیانوهای الکتریک در 73 کلاویه تعریف شده است. این پیانو با حفظ قابلیت ها و امکانات مدل قبلی ، برای کسانی که می خواهند به طور غیر رسمی پیانو بنوازند یا کسانی که تازه می خواهند آموزش پیانو را شروع کنند، مناسب است.

یکی از رنگ ها را از میان رنگ هایی که این بار به صورت ترکیبی استفاده شده است؛ مشکی و نارنجی، مشکی و نقره ای و مشکی و کرم انتخاب کنید.

مشخصات فنی

::KORG-IRAN::