CM100L

::KORG-IRAN ::

میکروفن CM-100L برای تمامی تیونرها طراحی شده است . استفاده ازاین میکروفن دقت عمل تیونر را بالا می برد و تیونر می تواند در وضعیتی که صفحه نمایشگر به خوبی دیده شود قرار گیرد.

جک متعلق به این میکروفن 1/4"است.