نمایندگان فروش اصفهان

:: KORG - IRAN ::

نام مدیر

آدرس

تلفن

محصولات

ايزدي

مجتمع تجاري پارك ، فروشگاه آوا

03136671424

PA

وحید صادقی

مجتمع تجاري پارك ، فروشگاه شاد مهر

03136671555

PA

بهزاد باطنی منش

مجتمع تجاری پارک ، ورودی دوم، طبقه اول ، پلاک 520 ،گالری یاماها

09133131737

03136661137

PA

بابا زاده

مجتمع پارک ، طبقه همکف - لوازم موسیقی مترونوم

09133156066

03136670830

Piano