نمایندگان فروش تبریز

:: KORG - IRAN ::

نام مدیر

.

آدرس

 

تلفن

.

محصولات

مقدم

.

خیابان ولیعصر ، فلکه بازار ، پاساژ حسینی ، فروشگاه مقدم

04113306408

..

PA - Piano

علیزاده

.

سه راه امین ، پاساژ امت ، طبقه همکف ، شماره 82

04115532130

.

PA - Synth

جانفزا

.

چهارراه منصور ، خیابان حافظ ، باغ شمال ، گالری موسیقی جان فضا

.

04113377787

.

PA

صادقی

.

خیابان ولیعصر، نبش فلکه بازار، جنب فروشگاه بوش، زیر همکف

.

04133297260


.

.

.