نمایندگان فروش کرمانشاه

:: KORG - IRAN :: 

نام مدیر

 

آدرس

 

تلفن

 

محصولات

صادقی

 

ميدان كاشانی ،  پاساژ ملت  ، فروشگاه بهرنگ

08317288705

 

PA

زارعی

 

جلوخان ، پاساژ قدس ، گالری رامین

08318248263

 

PA

علیزاده

 

میدان کاشانی ، پاساژ ملت ، خدمات فنی علیزاده

 

09183311485

 

PA