نمایندگان فروش کرمان

:: KORG - IRAN ::

نام مدیر

آدرس

.

تلفن

رباطی

.

بلوار جمهوری اسلامی،نرسیده به چهارراه فرهنگیان،فروشگاه موسیقی طلایی(نمایندگی یاماها)

03432119012

09131404649

فواد اسدی

.

بلوار شفا، بلوار پرستار، نبش کوچه یکم،فروشگاه یاماها

03432122421

09133975210